Za publikację artykułów w „Karto-Tece Gdańskiej” Wydawca nie pobiera opłat.