prof. dr hab. Elżbieta Adamiak (Uniwersytet w Koblenz-Landau)
ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

prof. Gunnar Heinsohn (University of Bremen and NATO Defense College [NDC/Rome])
prof. dr hab. Elżbieta Jung (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP (Papieska Akademia Teologiczna)
prof. UG dr hab. Józef Majewski
prof. PWr dr hab. Jacek Aleksander Prokopski
prof. Tomas Sodeika (Uniwersytet Wileński)
prof. dr hab. Jan Skoczyński (Uniwersytet Jagielloński)
ks. prof. UG dr hab. Grzegorz Szamocki
prof. dr hab. Karol Toeplitz
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. UG dr hab. Wojciech Żełaniec