Socjologia jako etyka. Rozwój społeczny wspierany nauką według Luciena Lévy-Bruhla i Emila Durkheima

Łukasz Dominiak ID

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Socjologii

numer: 2, rok: 2019

https://doi.org/10.5281/zenodo.5528601

 

pdf

 

Sociology as Ethics. Science Based Social Development According to Lucien Lévy-Bruhl and Emile Durkheim

Abstract

The text focuses the attention on one of the less popular French philosophers – Lucien Levy-Bruhl. It elaborates his unique project of social sciences as practical ethics presented in „La Morale et la sciences des moeurs” in 1903. In this book, he argues that the social scholar’s roles are as seculra guardians and exponents of moral changes. This scientism and positivistic ideology have been used to reinforce newly conceived Durkheimian sociology and were closely related to the educational policy of the French Third Republic.

 

 Key words: positivism, moral sciences, history of philosophy


Socjologia jako etyka. Rozwój społeczny wspierany nauką według Luciena Lévy-Bruhla i Emila Durkheima

Abstrakt

Tekst zwraca uwagę na jednego z mniej popularnych filozofów francuskich – Luciena Lévy-Bruhla. Rozwija on swój wyjątkowy projekt nauk społecznych jako etyki praktycznej, zaprezentowany w “La Morale et la sciences des moeurs” w 1903 roku. W tej książce argumentuje, że społecznik pełni rolę świeckich strażników i przedstawicieli zmian moralnych. Ten scjentyzm i ideologia pozytywistyczna zostały wykorzystane do wzmocnienia nowo powstałej socjologii Durkheima i były ściśle związane z polityką edukacyjną III Republiki Francuskiej.

 

Słowa kluczowe: pozytywizm, moralność naukowa, historia filozofii


Bibliografia

Cazeneuve J., Lévy-Bruhl. Sa vie, son oeuvre avec une exposé de sa philosophie, PUF, Paris 1963.
Collins R., The sociology of philosophies. A global theory of intellectual change, The Belknap Press of Harvard University, Cambridge 1998.
Deploige S., Les conflits de la morale et de la sociologie, Felix Alcan, Paris 1911.
Descartes R., Rozprawa o metodzie, przeł. T. Żeleński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.
Durkheim E., O podziale pracy społecznej, przeł. K. Wakar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Fabiani J.-L., Qu’est-ce qu’un philosophe française? La vie sociale des concepts, Editions de l’ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 2013.
Henry O., Serry H., La sociologie, enjeu delutte, „Actes de la Recherches en Sciences Sociales” 2004, nr 153, s. 5–10.
Kucharczyk G., Kielnią i cyrklem. Laicyzacja Francji w latach 1870–1914, wyd. Fronda, Warszawa 2006.
Mariański J., Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
Merllié D., Lévy-Bruhl et Durkheim, „Revue Philosophique” 1989, nr 4, s. 493–509.
Mucchielli L., La decouverte du social. Naissance de la sociologie en France (1870-1914), La Découverte, Paris 1998.
Lévy-Bruhl L., Moralność i nauka o obyczajach, przeł. J. Majler, Książka i Wiedza, Warszawa 1961 [1903].
Lévy-Bruhl L., La morale et la sciences moeurs, Felix Alcan, Paris 1913.
Tambiah S.J., Magia, nauka i zakres racjonalności, przeł. B. Chlebowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.