„Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie…”, czyli o życiu „nad płaską kałużą”

Maria Urbańska-Bożek ID
Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne

[recenzja: Jacek Breczko, W poszukiwaniu lewego brzegu (szkice z filozofii polskiej XX wieku) [CD-ROM], ISBN 978-83-958710-7-8, Białystok 2020]

numer: 1, rok: 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.5502075

 

 pdf

 

“Bridge to the Right, Bridge to the Left. And at the Bottom the Vistula Flows...” or about Life “by the Small Puddle”
review: Jacek Breczko, W poszukiwaniu lewego brzegu (szkice z filozofii polskiej XX wieku) [CD-ROM], ISBN 978-83-958710-7-8, Białystok 2020, ss. 188.

 

„Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie…”, czyli o życiu „nad płaską kałużą”

recenzja: Jacek Breczko, W poszukiwaniu lewego brzegu (szkice z filozofii polskiej XX wieku) [CD-ROM], ISBN 978-83-958710-7-8, Białystok 2020, ss. 188.