III Sympozjum Metodologiczno-Problemowe pod tytułem Badania naukowe w epoce postprawdy

Małgorzata Obrycka ID
Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki

numer: 1, rok: 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.5502077

 

 pdf

 

3rd Symposium on Methodology and Problems Scientific Research in the Post-Truth Era

 

III Sympozjum Metodologiczno-Problemowe pod tytułem Badania naukowe w epoce postprawdy