Cywilizacja cyfrowa i talenty AI. Niemiecki ekonomista wskazuje drogę rozwojową dla Trójmorza

Grzegorz Lewicki ID
Akademia Sztuki Wojennej

[recenzja: Gunnar Heinsohn, Walka o najzdolniejszych. Wpływ kompetencji i kształcenia na sukces społeczeństw]

numer: 2, rok: 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.6945536

 

 pdf

 

Digital civilization and AI talents. German economist suggests a developmental path for the Three Seas region
review: Gunnar Heinsohn, Walka o najzdolniejszych. Wpływ kompetencji i kształcenia na sukces społeczeństw, Instytut Zachodni, Poznań 2021, ss. 231

 

Cywilizacja cyfrowa i talenty AI. Niemiecki ekonomista wskazuje drogę rozwojową dla Trójmorza

recenzja: Gunnar Heinsohn, Walka o najzdolniejszych. Wpływ kompetencji i kształcenia na sukces społeczeństw, Instytut Zachodni, Poznań 2021, ss. 231