Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2021

Zbyszek Dymarski ID
Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Kulturą

Maria Urbańska-Bożek ID
Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne

numer: 2, rok: 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.6945561

 

 pdf

 

The Activity Report of the Pomeranian Philosophical and Theological Society for the Year 2021

 

Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2021