Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz - biogram
Krystyna Bembennek – sekretarz redakcji - biogram
Szymon Dąbrowski - biogram
Zbyszek Dymarski – zastępca red. naczelnej - biogram
Małgorzata Obrycka - biogram
Maria Urbańska-Bożek – red. naczelna - biogram