Ewa Szumilewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii,

Posthumanism Research Institute, Brock University, Canada.
Zainteresowania –współczesna filozofia francuska, filozofia fizyki, poezja, fotografia.

 

PUBLIKACJE NAUKOWE (wybrane artykuły, wybrane monografie)

  1. ‘Zabieg higieniczny’, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2023

  2. ”On the paradox of cognition” – seria: “Philosophy and Cultural Studies Revisited”, Peter Lang , Berlin–New York 2021.

  3. „O paradoksie poznania”, Wydawnictwo Naukowe „Katedra”, Gdańsk 2021.

  4. O potencjalności Agambena i Deleuze’a, „Teksty Drugie” 2017, nr 4.

  5. Aporie nieskończoności w matematyce Universitas Gedanensis 2015, nr 27.

  6. Irena Szumilewicz –Lachman – figure and thought, “Philosophy at the Polish University Abroad”, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa–Londyn 2014.

PROZA, POEZJA

„W Nibysłowach”, Oficynka 2020.