Maria Urbańska-Bożek – dr nauk humanistycznych, autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych drukowanych w polskich periodykach filozoficznych i literackich oraz w pracach monograficznych. Redaktorka i współredaktorka książek i monografii wieloautorskich. W latach 2013-2015 wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego. Redaktor naczelna półrocznika naukowego „Karto-Teka Gdańska” oraz członkini redakcji „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”. Od 2017 roku współpracuje z Wydawnictwem Marek Derewiecki jako redaktorka i korektorka.

 

Zainteresowania badawcze: filozofia religii, metafizyka, filozofia egzystencjalna, scholastyka, paleografia

 

Publikacje:

http://www.ptft.pl/inne-publikacje/publikacje-czlonkow-ptft/82-publikacje-czlonkow-ptft/296-dr-maria-urbanska-bozek.html