Zbyszek Dymarski jest zastępcą redaktor naczelnej “Karto-Teki Gdańskiej”.

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (elektronika), Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II (filozofia) oraz Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Badań and Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego.

Prowadzi badania z dziedziny antropologii filozoficznej, antropologii i filozofii religii oraz antropologii miasta. Zajmuje się również filozoficznymi aspektami filmów.

Kieruje Pracownią Filozofii i Antropologii Miasta Europejskiego. Jest prezesem Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego oraz członkiem zarządu sopockiej Fundacji Na Rzecz Badań Interdyscyplinarnych.

Wydał książki “Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa i Tischnera i Leszka Kołakowskiego” (2009) oraz tomy [jako redaktor naukowy] “Człowiek i miasto. Gdańszczanie między starą a nową tożsamością” (2017) oraz “Człowiek i miasto. Gdańsk i inne przestrzenie” (2021). Opublikował wiele artykułów I recenzji.

 

Publikacje:

http://www.ptft.pl/inne-publikacje/publikacje-czlonkow-ptft/82-publikacje-czlonkow-ptft/297-dr-zbyszek-dymarski.html