Zbyszek Dymarski – dr inż., jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (elektronika) i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (filozofia). Pracuje jako adiunkt w Instytucie Badań nad Kulturą UG. Prowadzi wykłady z filozofii współczesnej, fenomenologii religii oraz z antropologii miasta. Kieruje „Pracownią antropologii i filozofii miasta europejskiego”. Jest prezesem Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego. Ostatnio opublikował książkę Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego;

 

Zainteresowania badawcze: antropologia filozoficzna, antropologia miasta, antropologia religii, filozofia religii, dydaktyka filozofii.

 

Publikacje:

http://www.ptft.pl/inne-publikacje/publikacje-czlonkow-ptft/82-publikacje-czlonkow-ptft/297-dr-zbyszek-dymarski.html