Szymon Dąbrowski – doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, magister filozofii, socjologii i teologii. Adiunkt w Katedrze Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, Sekretarz "Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy”.

 

Zainteresowania badawcze: pedagogika religii i filozofia wychowania, w tym krytyczna analiza alternatyw względem systemowej edukacji powszechnej.

 

link do strony:
http://szymondabrowski.com

 

Publikacje:
http://szymondabrowski.com/publikacje