Małgorzata Obrycka: - doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autorka książki pt.: „Doktryna wobec codzienności. Studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie”.
 

Zainteresowania badawcze: filozofia wychowania, w szczególności problematyka kształtowania moralnej tożsamości współczesnego człowieka w kontekście etyki niezależnej i posthumanizmu.
 

 

Publikacje:
http://www.ptft.pl/inne-publikacje/publikacje-czlonkow-ptft/82-publikacje-czlonkow-ptft/438-malgorzata-czekaj-obrycka.html