Małgorzata Obrycka: - Doktor nauk społecznych. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego - Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studiów doktoranckich z zakresu pedagogiki i nauk o polityce Uniwersytetu Gdańskiego. Wolontariuszka, koordynatorka i ekspertka w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym Stowarzyszenia Akcja Społeczna /SAS/ w Gdańsku. Współtwórczyni Centrum Badań Społecznych „INKUZJA”. Autorka badań oraz raportów eyetrackingowych, fenomenograficznych i społecznych. Zainteresowania naukowe odnoszą się do zagadnień związanych z metodologią badań, w tym problematyką postępowania badawczego w zakresie humanitaryzmu międzyludzkiego i międzygatunkowego, ze szczególną koncentracją na analizie dotyczącej kształtowania się etycznej tożsamości człowieka, jak również kontekstach związanych ze współczesnymi dylematami cywilizacyjno-kulturowymi, etyką niezależną, prakseologią i posthumanizmem. Autorka książek: „W stronę posthumanizmu” oraz „Doktryna wobec codzienności”.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE: metodologia, posthumanizm, pedagogika rodziny, wychowanie etyczne, etyka pracy.

Publikacje:
http://www.ptft.pl/inne-publikacje/publikacje-czlonkow-ptft/82-publikacje-czlonkow-ptft/438-malgorzata-czekaj-obrycka.html