Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz - doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i antropolożka kulturowa. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Antropologii, w Zakładzie Etnologii Polski i Antropologii Historii. Współpracuje z Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą UG. Członkini Instytutu Kaszubskiego i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, wiceprezeska Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego (od 2021 r.). Jako redaktorka współpracuje z czasopismami naukowymi „Karto-Teka Gdańska” oraz „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”. Publikowała m.in. w „Kontekstach”, „Ruchu Literackim”, „Slavii Meridionalis”, a także w tomach zbiorowych. Autorka książki „Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza” (Gdańsk 2019). Pracy przyznano Nagrodę Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego w ramach konkursu na wyróżniające się prace doktorskie (2018) oraz Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 r.

 

Zainteresowania badawcze:

antropologia religii i zwrot postsekularny, antropologia lokomocji, strategie kształtowania tożsamości kulturowej, związki antropologii z literaturą

 

Publikacje:

academia.edu: https://independent.academia.edu/BednarekBohdziewicz