Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz - dr nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, etnolożka i antropolożka kulturowa, badaczka terenowa, członkini Instytutu Kaszubskiego i Pomorskiego Towarzystwa Teologiczno-Filozoficznego. Publikowała m.in. w czasopismach „Ruch Literacki”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, „Sensus Historiae” oraz „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, a także w tomach zbiorowych. Autorka książki pt. Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza (Gdańsk 2019). Pracy przyznano Nagrodę Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego w ramach konkursu na wyróżniające się prace doktorskie (2018) oraz Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 r.

 

Zainteresowania badawcze:

kultura symboliczna, religijność, myśl postsekularna, kreowanie tożsamości i problematyka dziedzictwa kulturowego, antropologia miejsca/ikonosfera oraz antropologia literatury

 

Publikacje:

academia.edu: https://independent.academia.edu/BednarekBohdziewicz