Redakcja

Ewa Szumilewicz

Ewa Szumilewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Polska Akademia Nauk 2019.

Zainteresowania –współczesna filozofia francuska, filozofia fizyki, poezja, fotografia.

 

PUBLIKACJE NAUKOWE (wybrane artykuły, monografie, książki)

 1. ”On the paradox of cognition” – seria: “Philosophy and Cultural Studies Revisited”, Peter Lang , Berlin–New York 2021.

 2. „O paradoksie poznania”, Wydawnictwo Naukowe „Katedra”, Gdańsk 2021.

 3. Remembering Gradiva,Universitas Gedanensis” 2018, nr 30.

 4. O potencjalności Agambena i Deleuze’a, „Teksty Drugie” 2017, nr 4.

 5. Aporie nieskończoności w matematyce Universitas Gedanensis 2015, nr 27.

 6. Irena Szumilewicz –Lachman – figure and thought, “Philosophy at the Polish University Abroad”, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa–Londyn 2014.

PROZA, POEZJA

„W Nibysłowach”, Oficynka 2020.

 

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH  (wybrane)

 1. The notion of time for Lacan and Deleuze, 13th Annual Deleuze & Guattari Studies Conference, Prague, Prague Academy of Sciences, 2020 (5–7 lipiec, Praga, 2021): https://www.youtube.com/watch?v=EbQiJr_9ddE.

 2. The metaphor of contemporary physics in deleuzian notion of paradox. The Logic of Sense. –12th Annual Deleuze & Guattari Studies conference, Royal Holloway, University of London, 8–10 July 2019.

 3. Lacan and Deleuze. The paradox of trauma, “Trauma and Nightmare” Interdisciplinary International Conference, Gdańsk 2018.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Stypendium naukowe doktoranckie Polska Akademia Nauk 2014/ 2015.                                           

 2. Stypendium naukowe Ministra Edukacji Narodowej 2002/2003.

 3. Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska 2001/2002.

 4. Stypendium naukowe Uniwersytetu Gdańskiego 1999/2000 oraz 2000/2001.

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz

 

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz - dr nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, etnolożka i antropolożka kulturowa, badaczka terenowa, członkini Instytutu Kaszubskiego i Pomorskiego Towarzystwa Teologiczno-Filozoficznego. Publikowała m.in. w czasopismach „Ruch Literacki”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, „Sensus Historiae” oraz „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, a także w tomach zbiorowych. Autorka książki pt. Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza (Gdańsk 2019). Pracy przyznano Nagrodę Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego w ramach konkursu na wyróżniające się prace doktorskie (2018) oraz Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 r.

 

Zainteresowania badawcze:

kultura symboliczna, religijność, myśl postsekularna, kreowanie tożsamości i problematyka dziedzictwa kulturowego, antropologia miejsca/ikonosfera oraz antropologia literatury

 

Publikacje:

academia.edu: https://independent.academia.edu/BednarekBohdziewicz

Małgorzata Obrycka

 

Małgorzata Obrycka: - doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autorka książki pt.: „Doktryna wobec codzienności. Studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie”.
 

Zainteresowania badawcze: filozofia wychowania, w szczególności problematyka kształtowania moralnej tożsamości współczesnego człowieka w kontekście etyki niezależnej i posthumanizmu.
 

 

Publikacje:
http://www.ptft.pl/inne-publikacje/publikacje-czlonkow-ptft/82-publikacje-czlonkow-ptft/438-malgorzata-czekaj-obrycka.html

Szymon Dąbrowski

 

Szymon Dąbrowski – doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, magister filozofii, socjologii i teologii. Adiunkt w Katedrze Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, Sekretarz "Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy”.

 

Zainteresowania badawcze: pedagogika religii i filozofia wychowania, w tym krytyczna analiza alternatyw względem systemowej edukacji powszechnej.

 

link do strony:
http://szymondabrowski.com

 

Publikacje:
http://szymondabrowski.com/publikacje