prof. UG dr hab. Hieronim Chojnacki
prof. UG dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk
prof. UG dr hab. Romuald Piekarski
dr Marek Fota

 

Recenzenci numerów

Recenzenci nr 1/2017
ERA PROTESTANCKA
 

prof. UG dr hab. ANNA CHĘĆKA-GOTKOWICZ
prof. UG dr hab. HIERONIM CHOJNACKI
prof. UG dr hab. ELŻBIETA MIKICIUK
prof. dr hab. ROMAN PERUCKI
prof. dr hab. KAROL TOEPLITZ
prof. PWr dr hab. JACEK ALEKSANDER PROKOPSKI

 

 

Recenzenci nr 1(2)/2018
MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ SPOŁECZNĄ
W BADANIACH EDUKACYJNYCH

 

prof. zw. dr hab. MIROSŁAW PATALON
prof. zw. KRZYSZTOF JAKUBIAK

 

 

Recenzenci nr 2(3)/2018
BARWY ISLAMU
 

prof. UW dr hab. MARCIN GRODZKI
prof. UW dr hab. AGATA S. NALBORCZYK
dr BOŻENA PROCHWICZ-STUDNICKA (UJ)
dr ROBERT ROGOZIECKI (UG)
prof. UG dr hab. JAROSŁAW ZAŁĘCKI
prof. SGH dr hab. JACEK ZIOBROWSKI
prof. UG dr hab. WOJCIECH ŻEŁANIEC

 

 

Recenzenci nr 1(4)/2019
BÓG W OBSZARACH SZTUKI
 

prof. UG dr hab. MIŁOSŁAWA BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK
prof. UG dr hab. ANNA CHĘĆKA-GOTKOWICZ
dr BEATA ELWICH-LANKELIS
ks. prof. ChAT dr hab. MARCIN HINTZ
ks. dr MAREK JODKOWSKI
ks. prof. dr hab. JAN PERSZON
dr GRZEGORZ PIOTROWSKI

 

 

Recenzenci nr 2(5)/2019
FRANCUSKA FILOZOFIA RELIGIJNA I POSTSEKULARNA
NA PRZEŁOMIE WIEKÓW
 

ks. prof. UKSW dr hab. MACIEJ BAŁA
dr hab. UW ANETA GAWKOWSKA
prof. UKW dr hab. PIOTR KOSTYŁO
prof. zw. dr hab. SABINA KRUSZYŃSKA

 

 

Recenzenci nr 1(6)/2020
ROSYJSKI RENESANS RELIGIJNY
ŹRÓDŁA – POLEMIKI – KONTEKSTY
 

prof. UWM dr hab. DARIUSZ BARBASZYŃSKI
prof. UG dr hab. ZBIGNIEW KAŹMIERCZYK
prof. UG dr hab. ELŻBIETA MIKICIUK
prof. WKSW ZBIGNIEW STAWROWSKI
prof. zw. dr hab. BOGUSŁAW ŻYŁKO

dr MICHAŁ WRÓBLEWSKI