Redakcja

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz

 

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz - dr nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, etnolożka i antropolożka kulturowa, badaczka terenowa, członkini Instytutu Kaszubskiego i Pomorskiego Towarzystwa Teologiczno-Filozoficznego. Publikowała m.in. w czasopismach „Ruch Literacki”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, „Sensus Historiae” oraz „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, a także w tomach zbiorowych. Autorka książki pt. Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza (Gdańsk 2019). Pracy przyznano Nagrodę Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego w ramach konkursu na wyróżniające się prace doktorskie (2018) oraz Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 r.

 

Zainteresowania badawcze:

kultura symboliczna, religijność, myśl postsekularna, kreowanie tożsamości i problematyka dziedzictwa kulturowego, antropologia miejsca/ikonosfera oraz antropologia literatury

 

Publikacje:

academia.edu: https://independent.academia.edu/BednarekBohdziewicz

Małgorzata Obrycka

 

Małgorzata Obrycka: - doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autorka książki pt.: „Doktryna wobec codzienności. Studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie”.
 

Zainteresowania badawcze: filozofia wychowania, w szczególności problematyka kształtowania moralnej tożsamości współczesnego człowieka w kontekście etyki niezależnej i posthumanizmu.
 

 

Publikacje:
http://www.ptft.pl/inne-publikacje/publikacje-czlonkow-ptft/82-publikacje-czlonkow-ptft/438-malgorzata-czekaj-obrycka.html

Szymon Dąbrowski

 

Szymon Dąbrowski – doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, magister filozofii, socjologii i teologii. Adiunkt w Katedrze Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego, Sekretarz "Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy”.

 

Zainteresowania badawcze: pedagogika religii i filozofia wychowania, w tym krytyczna analiza alternatyw względem systemowej edukacji powszechnej.

 

link do strony:
http://szymondabrowski.com

 

Publikacje:
http://szymondabrowski.com/publikacje

Recenzenci stali

prof. UG dr hab. Hieronim Chojnacki
prof. UG dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk
prof. UG dr hab. Romuald Piekarski
dr Marek Fota