Hieronim Chojnacki (Associate Profesor)
Zbigniew Kaźmierczyk (Associate Profesor)
Romuald PIekarski (Associate Profesor)
Marek Fota (PhD in Philosohy)