Maria Urbańska-Bożek – editor-in-Chief - bio

Zbyszek Dymarski – deputy Editor - bio

Ewa Szumilewicz – editorial secretary - bio

Krystyna Bembennek - bio

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz - bio
Szymon Dąbrowski - bio
Małgorzata Obrycka - bio
Tabish Ansari - bio