Recenzenci numerów

Recenzenci nr 1/2017
ERA PROTESTANCKA
 

prof. UG dr hab. ANNA CHĘĆKA-GOTKOWICZ
prof. UG dr hab. HIERONIM CHOJNACKI
prof. UG dr hab. ELŻBIETA MIKICIUK
prof. dr hab. ROMAN PERUCKI
prof. dr hab. KAROL TOEPLITZ
prof. PWr dr hab. JACEK ALEKSANDER PROKOPSKI

 

 

Recenzenci nr 1(2)/2018
MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ SPOŁECZNĄ
W BADANIACH EDUKACYJNYCH

 

prof. zw. dr hab. MIROSŁAW PATALON
prof. zw. KRZYSZTOF JAKUBIAK

 

 

Recenzenci nr 2(3)/2018
BARWY ISLAMU
 

prof. UW dr hab. MARCIN GRODZKI
prof. UW dr hab. AGATA S. NALBORCZYK
dr BOŻENA PROCHWICZ-STUDNICKA (UJ)
dr ROBERT ROGOZIECKI (UG)
prof. UG dr hab. JAROSŁAW ZAŁĘCKI
prof. SGH dr hab. JACEK ZIOBROWSKI
prof. UG dr hab. WOJCIECH ŻEŁANIEC

 

 

Recenzenci nr 1(4)/2019
BÓG W OBSZARACH SZTUKI
 

prof. UG dr hab. MIŁOSŁAWA BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK
prof. UG dr hab. ANNA CHĘĆKA-GOTKOWICZ
dr BEATA ELWICH-LANKELIS
ks. prof. ChAT dr hab. MARCIN HINTZ
ks. dr MAREK JODKOWSKI
ks. prof. dr hab. JAN PERSZON
dr GRZEGORZ PIOTROWSKI

 

 

Recenzenci nr 2(5)/2019
FRANCUSKA FILOZOFIA RELIGIJNA I POSTSEKULARNA
NA PRZEŁOMIE WIEKÓW
 

ks. prof. UKSW dr hab. MACIEJ BAŁA
dr hab. UW ANETA GAWKOWSKA
prof. UKW dr hab. PIOTR KOSTYŁO
prof. zw. dr hab. SABINA KRUSZYŃSKA

 

 

Recenzenci nr 1(6)/2020
ROSYJSKI RENESANS RELIGIJNY
ŹRÓDŁA – POLEMIKI – KONTEKSTY
 

prof. UWM dr hab. DARIUSZ BARBASZYŃSKI
prof. UG dr hab. ZBIGNIEW KAŹMIERCZYK
prof. UG dr hab. ELŻBIETA MIKICIUK
prof. WKSW ZBIGNIEW STAWROWSKI
prof. zw. dr hab. BOGUSŁAW ŻYŁKO

 

Recenzenci nr 2(7)/2020
DROGI FILOZOFII W ODRADZAJĄCEJ SIĘ POLSCE

 

prof. UWM dr hab. DARIUSZ BARBASZYŃSKI
prof. UAM dr hab. AGNIESZKA KACZMAREK
prof. UZ dr hab. STEFAN KONSTAŃCZAK
prof. UG dr hab. JÓZEF MAJEWSKI
prof. UG dr hab. ELŻBIETA MIKICIUK
prof. UG dr. hab. PIOTR MILLATI
prof. UAM dr hab. PIOTR PRZYBYSZ
ks. prof. UG dr hab. GRZEGORZ SZAMOCKI
prof. dr hab. KRZYSZTOF WIECZOREK
prof. UJD dr hab. RYSZARD WIŚNIEWSKI
o. dr GRZEGORZ CHRZANOWSKI OP
dr MICHAŁ GRABAN
dr MICHAŁ ROGALSKI
dr MICHAŁ WRÓBLEWSKI

 

Recenzenci nr 1(8)/2021
DUCHOWOŚĆ DOMINIKAŃSKA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

 

prof. dr hab. ELŻBIETA JUNG
prof. dr hab. STANISŁAW OBIREK
prof. PUSS dr hab. KRZYSZTOF KALKA
prof. UPJPII dr hab. MAREK KITA
prof. UG dr hab. MARTYNA KOSZKAŁO
ks. prof. UMK dr hab. PIOTR ROSZAK
dr hab. PIOTR LICHACZ
dr hab. MAŁGORZATA KOWALEWSKA
dr hab. MAREK NOWAK OP
dr hab. ANDRZEJ P. STEFAŃCZYK
dr IZABELA ANDRZEJUK
dr MAREK FOTA
dr KAMIL TROMBIK

 

Recenzenci nr 2(9)/2021
BYĆ CZŁOWIEKIEM W RÓŻNYCH KULTURACH I EPOKACH

 

prof. dr hab. PAWEŁ DYBEL
prof. UW dr hab. MARCIN GRODZKI
prof. UAM dr hab. AGNIESZKA KACZMAREK
prof. UMCS dr hab. KRZYSZTOF KOSIOR
prof. dr hab. TOMASZ KUPŚ
dr hab. WALDEMAR LINKE CP
prof. GUMed dr hab. ADAM SZARSZEWSKI
prof. UP dr hab. ANTONI SZWED
dr BARBARA BRZEZICKA
dr MAREK FOTA
dr WIOLETTA HUSAR-POLISZUK
dr EWA SZUMILEWICZ

 

Recenzenci nr 1(10)/2022
SPÓR O KSZTAŁT CHRZEŚCIJAŃSTWA W POLSCE

 

prof. zw. dr hab. JAN SKOCZYŃSKI
prof. zw. dr hab. MIROSŁAW PATALON
prof. zw. dr hab. MACIEJ MANIKOWSKI
prof. ChAT dr hab. MARCIN HINTZ
prof. EWST dr hab. PIOTR LOREK
ks. prof. UPJPII dr hab. DAMIAN WĄSEK
dr hab. JERZY SOJKA
dr MAŁGORZATA SŁOWIK
dr JOANNA GĘGOTEK
dr ELIGIUSZ PIOTROWSKI

 

Recenzenci nr 2(11)/2022
KALOFANIA PIĘKNO OBJAWIONE W SZTUCE

 

prof. zw. dr hab. ZBIGNIEW TREPPA
prof. UMK ks. dr hab. PIOTR ROSZAK
dr hab. MAŁGORZATA KOWALEWSKA
dr hab. PIOTR LICHACZ
ks. dr HENRYK PAPROCKI
dr KATARZYNA JAKUBOWSKA-KRAWCZYK

 

Recenzenci nr 1(12)/2023
VERITAS. DROGA DO WOLNOŚCI

 

prof. zw. dr hab. STANISŁAW JUDYCKI
prof. zw. dr hab. TOMASZ KUPŚ
ks. prof. zw. dr hab. MARIUSZ SZRAM
prof. UMK dr hab. ANNA KOŚCIOŁEK
prof. UW dr hab. ŻANETA NALEWAJK-TURECKA