Półrocznik „Karto-Teka Gdańska” jest recenzowanym pismem naukowym Pomorskiego Towarzystwo Filozoficzno-Teologicznego w wersji on-line. Czasopismo zawiera artykuły naukowe i wyniki przeprowadzonych badań z zakresu nauk humanistycznych w szczególności: filozofii, teologii, socjologii, historii sztuki, kulturoznawstwa, religioznawstwa i nauk pokrewnych służących rozwojowi i upowszechnianiu tej dziedziny.
Nadrzędnym celem „Karto-Teki Gdańskiej” jest prowadzenie refleksji w kontekście nauk humanistycznych, przy udziale uznanych autorytetów z tej dziedziny z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Pismo służy również wymianie myśli oraz dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami humanistyki i popularyzacji badań prowadzonych przez młodych naukowców w zakresie nauk humanistycznych.

 

Czasopismo wydawane jest na licencji:

cc

Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Redakcja „Karto-Teki Gdańskiej”