prof. dr hab. Elżbieta Adamiak, Uniwersytet w Koblenz-Landau, Niemcy
ks. prof. dr hab. Maciej Bała, Uniwesytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
prof. dr hab. Walentina Dianova, Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr Gunnar Heinsohn, University of Bremen, Niemcy oraz NATO Defense College (NDC/Rome) Italia
prof. dr hab. Elżbieta Jung, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr Wojciech Kaftański, Harvard University, Stany Zjednoczone
o. prof. zw. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP, Papieska Akademia Teologiczna, Polska
prof. dr hab. Józef Majewski, Uniwersytet Gdański, Polska

prof. dr hab. Kazimierz Musiał, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. András Nagy, Uniwersytet w Veszprém, Węgry
prof. dr hab. Jacek Aleksander Prokopski, Politechnika Wrocławska, Polska
prof. zw. dr hab. Jan Skoczyński, Uniwersytet Jagielloński, Polska
prof. dr hab. Tomas Sodeika, Uniwersytet Wileński, Litwa
ks. prof. dr hab. Grzegorz Szamocki, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. zw. dr hab. Karol Toeplitz, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska
prof. zw. dr hab. Jacek Wojtysiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
prof. dr hab. Wojciech Żełaniec, Uniwersytet Gdański, Polska