„Tatar” dla zaawansowanych

 

Michał Wróblewski ID

[recenzja: Władysław Tatarkiewicz (1886–1980). Pamięć i wspomnienie, red. Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2022, ss. 394].

 

numer: 1, rok: 2023

 pdf

 

“Tatar” for Advanced Users

review: Władysław Tatarkiewicz (1886–1980). Pamięć i wspomnienie, red. Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2022, ss. 394


„Tatar” dla zaawansowanych

recenzja: Władysław Tatarkiewicz (1886–1980). Pamięć i wspomnienie, red. Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2022, ss. 394


Artykuły z numeru zima 2023 [nr 1(12)/2023]

Maria Urbańska-Bożek

Nie myśl jest prawdziwa, ale samo myślenie… (wstęp)

Maria Urbańska-Bożek
Nie myśl jest prawdziwa, ale samo myślenie… (wstęp)

 

Czytaj więcej...

Michał Paluch OP

Prawda objawiona? Propozycja podejścia zawarta w konstytucji Dei Verbum

Michał Paluch OP
Prawda objawiona? Propozycja podejścia zawarta w konstytucji Dei Verbum


Niniejszy tekst jest próbą zwięzłego ukazania tego, w jaki sposób chrześcijanie ostatnich kilku wieków – zanurzeni w dyskusji z filozoficzną kulturą swego czasu – próbowali wskazać właściwe miejsce dla prawdy objawionej w interpretowaniu rzeczywistości. W odpowiedzi na narastający sekularyzm epoki nowożytnej zrodziły się projekty filozoficzne (Kant, Hegel, Kierkegaard), które...

 

Czytaj więcej...

Elżbieta Mikiciuk OPs

„[…] wolę pozostać z Chrystusem aniżeli z prawdą”. „Czysta bezbożność” czy wyznanie wiary?

Elżbieta Mikiciuk OPs
„[…] wolę pozostać z Chrystusem aniżeli z prawdą”. „Czysta bezbożność” czy wyznanie wiary?

Deklaracja Fiodora Dostojewskiego: „[…] wolę pozostać z Chrystusem aniżeli z prawdą”, jest wypowiedzią paradoksalną. Pisarz nie kwestionuje związku prawdy i Chrystusa, ale odrzuca „prawdę” dziewiętnastowiecznej filozofii i nauki (Feuerbach, Vogt, Moleschott, Büchner), „prawdę” antropoteizmu i materializmu, która neguje wiarę w Boga-Człowieka, ubóstwia człowieka i absolutyzuje rozum. Dla autora Idioty prawda ma oblicze Jezusa Chrystusa, jest osobowa i komunijna.

 

Czytaj więcej...

Dominik Jarczewski OP

Prawda, cała prawda i tylko prawda. Czego szukamy, szukając poznania?

Dominik Jarczewski OP
Prawda, cała prawda i tylko prawda. Czego szukamy, szukając poznania?

Przedmiotem artykułu jest argumentacja za tezą, że prawda jest ostatecznym celem poznawczym. Po pierwsze, badam dwie intuicje, które – jak dowodzę – są kluczowe w argumentacji o niewystarczalności prawdy jako celu poznania. Następnie odpowiadam na nie, z jednej strony pokazując, że nie można zredukować problemu wartości wiedzy do jej natury, a z drugiej strony twierdząc, że można pogodzić wystarczalność prawdy jako celu poznania z wartością uzasadnienia w poznaniu, korzystając z rozróżnienia na dobra godne podziwu i pożądania. /> 

Czytaj więcej...

Piotr Frey OP

Charakter Pisma Świętego według Orygenesa

Piotr Frey OP
Charakter Pisma Świętego według Orygenesa

Orygenes jest pionierem egzegezy chrześcijańskiej. Jego potomni opowiadali się za nim lub stawali w opozycji do niego. Nikt jednak nie zaprzeczy przeolbrzymiego wpływu, jaki jego koncepcje miały w zasadzie na całe chrześcijaństwo. Ta sława doprowadzi najpierw do sporów, potem do potępienia, aż wreszcie do zapomnienia na wiele wieków o wielkim Aleksandryjczyku. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie jego niebanalnej odpowiedzi na pytanie: Co to oznacza, że Pismo Święte mówi prawdę? Wobec powracających fundamentalizmów i uproszczeń, warto przypomnieć sobie, jak subtelną propozycję wypracowało chrześcijaństwo już w pierwszych swoich pokoleniach. /> 

Czytaj więcej...

Jan Skoczyński

Maria Urbańska-Bożek

Stanisław Borzym (1939–2023). Wspomnienie o przyjacielu – z Janem Skoczyńskim rozmawiała Maria Urbańska-Bożek”

Jan Skoczyński
Maria Urbańska-Bożek
Stanisław Borzym (1939–2023). Wspomnienie o przyjacielu – z Janem Skoczyńskim rozmawiała Maria Urbańska-Bożek


Czytaj więcej...

Maria Urbańska-Bożek

Stanisław Borzym (1939–2023)

Maria Urbańska-Bożek
Stanisław Borzym (1939–2023)

 

Czytaj więcej...

Maria Urbańska-Bożek

Bibliografia prac Profesora Stanisława Borzyma – oprac. Maria Urbańska-Bożek

Maria Urbańska-Bożek
Bibliografia prac Profesora Stanisława Borzyma – oprac. Maria Urbańska-Bożek

 

Czytaj więcej...

Olga Kubińska

Pamięć miasta w Mȕnchhauseniadzie Jerzego Limona

Olga Kubińska
Pamięć miasta w Mȕnchhauseniadzie Jerzego Limona


Artykuł omawia pierwszą powieść Jerzego Limona, Mȕnchhauseniada (1980), osadzoną w powojennym kurorcie nadmorskim, który z miasta Niemców, Kaszubów i Polaków został miastem przesiedleńców ze Wschodu i musi przenegocjować swoją nową tożsamość. Powieść, analizowana w kategoriach badań nad pamięcią, ukazuje poszukiwania adekwatnego gatunku literackiego, konwencji języka, które oddadzą procesy historyczne zachodzące po masowych przesiedleniach w efekcie II wojny światowej.

 

Czytaj więcej...

Agata Czapiewska

W mroku gwiazd

Agata Czapiewska
W mroku gwiazd


recenzja: Poezja polska ostatnich dwustu lat. Odczytania i przekroje, red. Anna Czabanowska-Wróbel i Urszula M. Pilch, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022, ss. 568.

 

Czytaj więcej...

Michał Wróblewski

Konsekwentny wizjoner i jego uczeń

Michał Wróblewski
Konsekwentny wizjoner i jego uczeń

 

recenzja: Narthrop Frye, Straszliwa symetria. Studium twórczości Williama Blake’a, tłum. Michał Krawczyk, wstępem poprzedził Łukasz Front, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2022, ss. 649

 

Czytaj więcej...

Michał Wróblewski

„Tatar” dla zaawansowanych

Michał Wróblewski
„Tatar” dla zaawansowanych

 

recenzja: Władysław Tatarkiewicz (1886–1980). Pamięć i wspomnienie, red. Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2022, ss. 394

 

Czytaj więcej...