„Odrzuty ewolucji”. Metafizyczne pytania „Strajku kobiet”

Józef Majewski ID
Uniwersytet Gdański

https://doi.org/10.26881/kg.2022.1.01

 

numer: 1, rok: 2022

pdf

 

Helplessness. Metaphysical questions of ‘Women’s strike’

Abstract

The ‘Women’s strike’ of 2020 in Poland brings up the old questions concerning suffering, evil and God to theology and Christianity in a new way. It is in particular in the face of the world’s evolution assuming the necessity of suffering or ‘structural suffering’ (M. Heller) that it is difficult to defend the vision of almighty God. Perhaps we should follow the intuitions of Jewish mysticism (kabbalah) and assume that God is not almighty? Maybe we should agree with Etty Hillesum, a Jew murdered in Auschwitz, who wrote in her diary: ‘Dear God, […] one thing is becoming increasingly clear to me: that You cannot help us, that we must help You to help ourselves. And that is all we can manage these days and also all that really matters: that we safeguard that little piece of You, God, in ourselves’.

Key words: ‘Women’s Strike’, metaphysical questions, evolution, babies with lethal birth defects, suffering, Kabbalah, God


„Odrzuty ewolucji”. Metafizyczne pytania „Strajku kobiet”

Abstrakt

„Strajk kobiet” z 2020 roku w Polsce w nowy sposób stawia teologii i chrześcijaństwu stare pytania o cierpienie, zło i Boga. Szczególnie w obliczu ewolucji świata, która zakłada konieczność cierpienia czy „strukturalne cierpienie” (M. Heller), trudno dziś bronić wizji Boga wszechmogącego. Może trzeba pójść za intuicjami mistyki żydowskiej (kabała) i przyjąć, że Bóg nie jest wszechmogący? Może trzeba zgodzić się z Etty Hillesum, Żydówką zamordowaną w Auschwitz, która w swoim dzienniku napisała: „Boże […]. To jedno widzę coraz wyraźniej: Ty nie możesz nam pomóc, to my Ciebie musimy wesprzeć, dzięki czemu sami sobie przyjdziemy z pomocą. Jedyne, co możemy ocalić w tych czasach, to cząstkę Ciebie, która jest w nas”.

Słowa kluczowe: „Strajk kobiet”, pytania metafizyczne, ewolucja, dzieci z wadami letalnymi, cierpienie, Kabała, Bóg.


Bibliogafia

Ayala F. J., In William Paley’s Shadow: Darwin’s Explanation of Design, „Ludus Vitalis” 2004, vol. XII, nr 21, s. 53–66.

Ayala F. J., Intelligent Design: The Original Version, w: Intelligent Design and Religion as a Natural Phenomenon, red. J. S. Wilkins, t. 5, Routledge, London – New York 2010, s. 361–384.

Bauer Y., Przemyśleć Zagładę, tłum. J. Giebułtwowski, J. Surewicz, Warszawa 2016.

Bembenek K., O (nie)mocy Boga – głos Hansa Jonasa, „Filo-Sofjia” 2015, nr 3, s. 135–145.

Biblia gdańska, 1632, online: https://archive.org/details/1632ThePolishBibliaGdaska/page/n1/mode/2up (dostęp: 12.02.2022).

Dorst J., Kilka myśli o biologii w świetle wiary, w: Uczony i wiara. Wyznania ludzi nauki, red. J. Delumeau, Warszawa 1998, s. 34–44.

Dunn J. D., Introduction, w: Window of the Soul. The Kabbalah of Rabbi Isaac Luria (1534–1572). Selections from Chayyim Vital, przeł. N. Snyder, red. i wprowadzenie J. D. Dunn, przedmowa rabin E. Yattah, WeiserBooks, San Francisco 2008, s. 19–49.

Eckardt A. L., Eckardt A. R., The Holocaust and the Enigma of Uniqueness: A Philosophical Effort at Practical Clarification, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science” 1980, t. 450, s. 165–178.

Franciszek, Fundamentem naszej nadziei jest Bóg i Jego wierna miłość, online: https://kair.ekai.pl/depesza/535019/show?q=%C2%ABBogiem%20wytrwa%C5%82o%C5%9Bci%20i%20pociechy%C2%BB (dostęp: 12.02.2022).

Gaarlandt J. G., Przedmowa do pierwszego wydania holenderskiego, w: E. Hillesum, Przerwane życie: pamiętnik 1941–1943, tłum. I. Piotrowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2021, s. 5–11.

Habachi R., U źródeł człowieczeństwa, przeł. W. Sukiennicka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1969.

Heller M., Sens życia i sens wszechświata, Copernicus Center Press, Kraków 2014.

Heller M., Stworzenie i początek wszechświata. Teologia – filozofia – kosmologia, Copernicus Center Press, Kraków 2013.

Hillesum E., Przerwane życie: pamiętnik 1941–1943, przeł. I. Piotrowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2021.

Is the Holocaust Unique? Perspectives nn Comparative Genocide, red. i wprowadzenie A. S. Rosenbaum, przedmowa I. W. Charny, Westview Press, Boulder 2009.

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”. Do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, online: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html (dostęp: 14.12.2021).

Jonas H., Idea Boga po Auschwitz. Żydowski głos, przeł. G. Sowinski, w: Idea Boga po Auschwitz, wstęp J. A. Kłoczowski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s. 31–46. Przedruk tego tekstu w: Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu, red. P. Śpiewak, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, s. 379–393.

Jonas H., The Concept of God After Auschwitz, w: Out of the Whirlwind; a Reader of Holocaust Literature, red. A. H. Friedlander, Union of American Hebrew Congregations, New York 1968, s. 465–476.

Jonas H., The Concept of God After Auschwitz. A Jewish Voice, „The Journal of Religion” 1987, nr 1, s. 1–13.

Katechizm Kościoła katolickiego, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1994.

Kożuchowski J., Krytyka stanowiska Hansa Jonasa w kwestii wszechmocy Boga, „Filo-Sofija” 2015, nr 3, s. 147–158.

Krajewski S., O wyjątkowości Zagłady Żydów, „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” 2018, nr 22, s. 38–45.

Król M., Byliśmy głupi, rozmowę przeprowadził G. Sroczyński, „Gazeta Wyborcza” z 7 lutego 2014 r., online: https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,15414610,bylismy-glupi.html (dostęp: 14.12.2021).

Król M., Pakuję walizkę, „Gazeta Wyborcza” z 20 lutego 2021 r., online: https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,15414610,bylismy-glupi.html (dostęp: 12.05.2022).

Król M., Pakuję walizkę, Iskry, Warszawa 2022.

Kudasiewicz J., Ipsissima verba Jesu, „Roczniki Teologiczne” 1996, z. 2, s. 224–241.

Kudasiewicz J., Problematyka metodologiczna teologii nauczania Jezusa, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1982, z. 1, s. 53–66.

Majewski J., Odrażający, brudni, źli..., w: A. Boniecki, J. Prusak, G. Ryś i in., Papież Franciszek. Sługa nowego świata, Kraków–Poznań 2013, s.129137.

Majewski J., Wiara w trudnych czasach, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2019.

Majewski M., Biblia i nauka. Siedem refleksji inspirowanych myślą ks. Michała Hellera, „Collectanea Theologica” 2018, nr 1, s.91–139.

Ouaknin M.-A., Tajemnice kabały, przeł. K. i K. Pruscy, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2006.

Pabjan T., Idea samoograniczenia Boga jako argument teodycei, „Studia Redemptorystowskie” 2017, t. 15, s. 55–68.

Pismo Święte Starego. Nowego Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, red. naukowa T. Brzegowy, A. Calacrai, J. Łach i in., Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013.

Scholem G., Kabała i jej symbolika, tłum. R. Wojnakowski, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014.

Scholem G., Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2007.

Scholem G., O mistycznej postaci bóstwa. Z badań nad podstawowymi pojęciami kabały, przeł. A. K. Haas, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010.

Surmiak W., Teologia czułości papieża Franciszka i jej dwudziestowieczne filozoficzno-teologiczne antecedensy, „Studia Nauk Teologicznych” 2020, t. 15, s. 79–98.

The Greek New Testament. Fifth Revised Edition, red. B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C.M. Martini, B. M Metzger, Deutsche Bibelgesellschaft – American Bible Society – United Bible Societies, Stuttgart 2014.

Uczony i wiara. Wyznania ludzi nauki, red. J. Delumeau, tłum. J. Grosfeld, Wydawnictwo Volumen, Warszawa 1998.

Window of the Soul. The Kabbalah of Rabbi Isaac Luria (1534–1572). Selections from Chayyim Vital, przeł. N. Snyder, red. i wprowadzenie J. D. Dunn, przedmowa rabin E. Yattah, WeiserBooks, San Francisco 2008.


 

Artykuły z numeru lato 2022 [nr 1(10)/2022]

Monika Humeniuk, Szymon Dąbrowski

Przekaz, translacja i zdrada – pytania o kształt chrześcijaństwa w Polsce

Monika Humeniuk, Szymon Dąbrowski
Przekaz, translacja i zdrada – pytania o kształt chrześcijaństwa w Polsce


Tekst jest wprowadzeniem i zachętą dla czytelnika do lektury dziesiątego numeru czasopisma „Karto-Teka Gdańska”. Redaktorzy wskazują na szeroki kontekst naukowego ulokowania artykułów, które oscylują przede wszystkim wokół aktualnych i palących pytań: O kształt chrześcijaństwa w Polsce. Wskazana zostaje tu matryca interpretacyjna, w postaci trzech strategii: przekazu, translacji oraz zdrady (za: Gershom Sholem), w których każdy z zamieszczonych artykułów, recenzji i polemik się mieści.

Czytaj więcej...

Józef Majewski

„Odrzuty ewolucji”. Metafizyczne pytania „Strajku kobiet”

Józef Majewski
„Odrzuty ewolucji”. Metafizyczne pytania „Strajku kobiet”


„Strajk kobiet” z 2020 roku w Polsce w nowy sposób stawia teologii i chrześcijaństwu stare pytania o cierpienie, zło i Boga. Szczególnie w obliczu ewolucji świata, która zakłada konieczność cierpienia czy „strukturalne cierpienie” (M. Heller), trudno dziś bronić wizji Boga wszechmogącego.

Czytaj więcej...

Justyna Melonowska

Ortodoksja katolicka i warunki jej rewizji w świetle krytycznej filozofii historii Henri-Irénée Marrou

Justyna Melonowska
Ortodoksja katolicka i warunki jej rewizji w świetle krytycznej filozofii historii Henri-Irénée Marrou


Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji filozofii historii rozwijanej przez Henri-Irénée Marrou (1904–1977), który warunkiem poznania w dziedzinie historycznej czynił przyjaźń z historycznym Innym. Nieprzyjaźń i resentyment są zaś, jego zdaniem, czynnikiem rozumienie uniemożliwiającym.

Czytaj więcej...

Monika Humeniuk

Chrześcijański Anarchizm Jacquesa Ellula i radykalna hermeneutyka Johna D. Caputo, czyli wołanie o herezję w pedagogice religii

Monika Humeniuk
Chrześcijański Anarchizm Jacquesa Ellula i radykalna hermeneutyka Johna D. Caputo, czyli wołanie o herezję w pedagogice religii


W artykule postawiono pytanie o warunki i możliwości wychodzenia poza ortodoksję w tradycyjnej pedagogice religii. Pytania te generują dwie osobne strategie heretyzowania, osłabiania (za Giannim Vattimo) pedagogiki religii.

Czytaj więcej...

Szymon Dąbrowski

Polska pedagogika religii w kierunku badań interreligijnych i interkulturowych (zarys problematyki)

Szymon Dąbrowski
Polska pedagogika religii w kierunku badań interreligijnych i interkulturowych (zarys problematyki)


Głównym celem tekstu jest wskazanie, na ile postulaty badań interreligijnych oraz interkulturowych mogą stać się inspiracją dla polskich badań pedagogicznoreligijnych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano naukowe nurty polskiej pedagogiki religii, następnie, w oparciu o nie, wskazano możliwe aplikacje rozwiązań interreligijnych i interkulturowych dla teorii i praktyki edukacji religijnej.

Czytaj więcej...

Tomasz Olczyk

Ekologia w edukacji religijnej z perspektywy religioznawczej

Tomasz Olczyk
Ekologia w edukacji religijnej z perspektywy religioznawczej
 

Postępująca degradacja naturalnego środowiska, stanowiącego jedyne miejsce ludzkiej egzystencji, wymaga od nas podjęcia szeregu niezwłocznych działań w celu jego ochrony. Istotnym z tego punktu widzenia zagadnieniem jest kształtowanie odpowiednich postaw ludzi od najwcześniejszych lat życia.

Czytaj więcej...

Dariusz Barbaszyński

Koncepcja filozofii w myśli Kazimierza Twardowskiego

Dariusz Barbaszyński
Koncepcja filozofii w myśli Kazimierza Twardowskiego


W artykule przedstawiam najważniejsze składniki koncepcji filozofii w myśli Kazimierza Twardowskiego. Podkreślam, że metafilozoficzne poglądy twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej kształtowały się i modyfikowały w latach 1894–1930, czyli na wszystkich etapach jego działalności naukowej. Akcentuję również, że Twardowskiego koncepcja filozofii jest teorią złożoną z kilku aspektów.

Czytaj więcej...

Zbyszek Dymarski

Sztuka etyki jako sztuka mądrego życia w ujęciu Józefa Tischnera

Zbyszek Dymarski
Sztuka etyki jako sztuka mądrego życia w ujęciu Józefa Tischnera

W artykule przedstawiam pogląd Józefa Tischnera na temat znaczenia etyki w życiu człowieka. Filozof staje w opozycji do wszystkich tych poglądów, które traktują etykę jako zespół zaleceń (nakazów i zakazów). Według niego, takie podejście jest odmianą tresury, gdzie najważniejszy jest efekt końcowy i w dodatku narzucony z zewnątrz. Według Tischnera najważniejszy jest stosunek człowieka do własnej aktywności. Dlatego najpierw należy zapytać, kim jest człowiek oraz na czym polega jego dobro.

Czytaj więcej...

Krzysztof Mech

Paul Tillich i religijny wymiar kultury

Krzysztof Mech
Paul Tillich i religijny wymiar kultury

Publikacja ma charakter eseju recenzyjnego i nawiązuje do wydanego w 2020 roku polskiego tłumaczenia książki Paula Tillicha zatytułowanej Teologia kultury. Esej jest próbą osadzenia dzieła niemieckiego myśliciela w szerszym kontekście jego twórczości.

Czytaj więcej...

Hieronim Chojnacki

Krótka recenzja, czyli zachęta do poznawania intrygującego stylu myślenia

Hieronim Chojnacki
Krótka recenzja, czyli zachęta do poznawania intrygującego stylu myślenia


Jako jednostka, całkiem dosłownie jako jednostka, osobiście odnieść się, zwrócić się do Boga – to jest formuła bycia chrześcijaninem (NB 33:57, s. 365)

Czytaj więcej...

Weronika Piróg

Błogosławieni ci, którzy nawołują w pustkę… O poszukiwaniu (bez)sensu na kartach książki Janusza Bohdziewicza „Osiem pochwał. Szkice z antropologii myślenia”

Weronika Piróg
Błogosławieni ci, którzy nawołują w pustkę… O poszukiwaniu (bez)sensu na kartach książki Janusza Bohdziewicza „Osiem pochwał. Szkice z antropologii myślenia”

Czytaj więcej...